تربیت در قرآن


تبیین روش تربیتی قرآن کریم
حجت الاسلام محمد حسن مجاهد، کارشناس ارشد مشاوره اسلامی / مشاور حوزه ی کودک و خانواده
 شروع جلسات: ۲۵ فروردین مصادف با اول ماه مبارک رمضان ۱۴۴۲ / روز های فرد، ساعت ۱۶ الی ۱۷
 لینک ورود به جلسه (لطفاً با گزینه مهمان وارد شوید):
https://www.skyroom.online/ch/razavi.haeri/tarbiyat-dar-quran


چاپ   ایمیل